Folkehelseinstituttets fortielse av etiske varslere.

Innlegg av Julija P.Lande, psykoterapeut og daglig leder i Varslerunionen

I  den nylig  presenterte Rapport om psykisk helse, utarbeidet av Folkehelseinstituttet som igjen tar utgangspunkt i SSBs levekårsundersøkelser, ble varslernes skjebne  fortiet.

Det er vel enighet om at 330.000 uføretrygdete er altfor høyt tall for et land som skilter med de beste velferdsgodene til sine innbyggere fra vuggen til graven. Kanskje er det rett og slett for mye omsorg som gjør folk syke… Dette å bry seg med utgjør brorskapen av omsorgen, noe som ikke kommer fram i forskningsanalyser… Forskere er ikke i stand til å differensiere og gjøre en så viktig del av forskningen stueren… Kanskje vil det virke støtende på majoritetens metoder og samtidig fremstille majoriteten i et mindre flatterende lys. Majoriteten(makta) skal ha monopol på å være til det ”beste” for mennesker i kriser…. De færreste oppdager i tide at der er en sammenheng mellom å bli utstøtt, tråkket på og deretter bygget opp/hjulpet.

Det overdrevne fokus på tall, avleder effektivt oppmerksomheten fra det grunnleggende spørsmål.: Hvem er disse mennesker? Alder, kjønn, yrke, etnisitet, årsak… Jeg nekter å tro at alle 330.000 har selvforskyldt havnet bakerst i køen. Jeg nekter å tro at en varsler med en solid utdanning, lang yrkeserfaring og samfunns engasjement  sier seg fornøyd med en  uføreplass.  Det handler om menneskelig kapital, verdier som ethvert menneske er i besittelsen av og som disse mennesker nå blir fratatt.

Hvem er disse 330.000 uføretrygdede? Siden jeg føler meg berørt, har jeg prøvd så godt jeg kunne å bidra til denne oppklaringen, men forgjeves. Media har overhode ikke interesse for oss varslere. Som en del av rådende makteliter blir en varsler oppfattet som et brysomt element, et risp i en velpolert fasade. Det at en varslers ytringer skal kunne komme på trykk i en av landets aviser, beror mer på en glipp, enn på en vilje til å ta etiske verdier på alvor i det daglige. Det går som en rød tråd gjennom alle varslersaker at etiske varslere har ingen stemme i dette landet. Noe bedre stilt er varslere som avslører økonomiske misligheter.   Dette er alvorlig og avslører samtidig  dagens virkelighet  at etikk, omsorg og  likeverd tillegges ikke vekt.

Varslerunionen, en landsdekkende forening for varslere, har blant annet som mål å synliggjøre varslernes situasjon i media, være pådriver for en bedre lovgivning for varslere og gi den uforbeholdne, direkte og moralske støtten til en varsler. I løpet av de vel to årene vi har eksistert (grunnlagt 15.nov. 2006) har vi jobbet i motbakke og uten økonomisk støtte fra det offentlige. I begynnelsen av dette året har vi likevel fått et mindre beløp fra Fritt Ord til driften av foreningen. Og trass i mange vansker har vi opparbeidet oss en spisskompetanse på et område som betyr mye for et levende demokrati.

Ytringsfrihet er et grunnleggende og grunnfestet menneskerett overordnet norsk lov og nedfelt i grunnloven og offentlighetsloven.  Stortinget har i 1999 godkjent dette som grunnfestende menneskerettighet.  Men likevel krenkes det daglig, og ansatte gjør liten bruk av sin ytringsfrihet fordi de frykter reaksjoner fra en umoden ledelse som deretter får støtte av rettsvesenet og andre maktinstitusjoner.

VU erfarer at gjengjeldelser mot varslere som sier ifra om kritikkverdige forhold, som er i strid med lov og etiske normer, på sin arbeidsplass eller varsler i egenskap som klient, pasient, bruker,.. er harde, krenkende, stigmatiserende og ekskluderende. Det er et paradoks at i Norge som har vedtatt verdens beste arbeidsmiljølov med det beste varslervernet(Aml§ 2-4) i 2007, har situasjonen for varslere egentlig forverret seg… Etter varslingen blir de fleste varslere så ødelagt av den harde kampen for å holde på jobben sin, at de blir alvorlig syke. Det er helt utrolig at Norge som er først på plass og sender observatører, fredsmeglere, leger og annet helsepersonell til krigsherjede områder og samtidig får spalteplass i media, er stum når det gjelder våre egne varslere. Dette er mennesker som har bidratt, og bidrar fortsatt, til et demokratisk samfunn…. Noe mer oppmerksomhet har riktig nok varslere fått som avslører økonomiske misligheter, men varslere som avslører mobbing på sin arbeidsplass, de såkalte etiske varslere, blir derimot ekskludert, sykeliggjort, økonomisk ruinert og forbigått i stillhet. Det er rett og slett ikke plass for dem i et såkalt demokratisk samfunn.

Etter en mangeårig yrkeserfaring å miste en jobb kun pga. frimodige ytringer om klanderverdige forhold på sin arbeidsplass, er uforenlig med all sunn fornuft og etiske verdier. Dette er et bevis på en skjult krig som også tar liv, liksom en åpen krig som Norge med rette viser avsky og stempler som umenneskelig. Det er lettere å kritisere andres feil enn å rette forholdene i sitt eget land.

Jeg har til dags dato til gode å se en varsler som aksepterer frivillig sin eksklusjon og vedvarende ydmykelser hos tilfeldige saksbehandlere og sosionomer i NAV, de desidert verste krenkere. Du kan ikke delta i samfunnet på lik linje med andre. Folk flest betrakter uføre som snyltere uten å vite den grunnleggende årsak, at det er samfunnet som støter dem ut med vitende og vilje. Det er en vedtatt metode å sykeliggjøre varslere. Mange varslere ble truet med tvangsinnleggelser da de ba om hjelp. Hvilket vern har samfunnet for varslere? Ingen.

Alle som en blir sett på som mindreverdige og hysteriske, en hersketeknikk for å beholde makt og kontroll.

Sikkerhetskontroll svikter på alle nivåer til og med hos forskere… Hva gjør en ikke for penger, alt annet er ikke viktig… Det synes som forskernes oppgave er å forvrenge virkeligheten og dermed bidra til en ytterligere utstøtning av mennesker med integritet. Mennesker som allerede hadde erfart at rettsikkerhet og velferdsgoder ikke er for dem..

En blir syk av å lese slike statistikker med skjult agenda.

Varsler
Julija P.Lande
Daglig leder og psykoterapeut

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: